ANBI

De Progeria Family Circle is geregisteerd als goededoelenorganisatie, wat betekent dat uw gift erkend wordt door de belastingdienst en belastingaftrekbaar is. Indien gewenst, zal de de penningmeester u een verklaring sturen. 
Op deze pagina vindt u alle gegevens over onze ANBI-status. 

Progeria Family Circle - stichting voor kinderen met progeria
Akte van oprichting:  30.06.1997 
Kamer van Koophandel Utrecht nr 41266015 
RSIN/FISCAAL NUMMER: 8157.29.911

CONTACTGEGEVENS
Progeria Family Circle
Nude 6   NL-3911 VK   Rhenen 
0031 6 24612592
info@progeriafamilycircle.org

Bankrekening Nederland: Triodosbank Zeist
Progeria Family Circle - stichting voor kinderen met progeria
BIC: TRIONL 21    IBAN:  NL50 TRIO 0212 1950 77 

Bankrekening Duitsland: Stadtsparkasse Emmerich-Rees
Progeria Family Circle - Stiftung für Kinder mit Progerie
BIC: WELADED1EMR    IBAN:  DE63 3585 0000 0000 1215 58 

OPRICHTINGSAKTE


1. INLEIDING
De Progeria Family Circle is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen met de verouderingsziekte Progeria. Het Hutchinson-Gilford-Progeria Syndroom (HGPS) is zeer zeldzaam, maar heeft voor de kinderen die ermee geboren worden veel consequenties. Ook het leven van de familie verandert drastisch bij deze diagnose. Hoewel deze patiënten zich geestelijk normaal ontwikkelen, krijgen zij al op jonge leeftijd last van ernstige verouderingsverschijnselen, waardoor de groei stagneert, het haar uitvalt, de huid snel veroudert en de kinderen in hun mobiliteit belemmerd worden door toenemende gewrichtsproblemen en aderverkalking. Het risico voor een beroerte en/of hartaanval is hoog. Het aantal jaren dat hen gegeven is varieert van (gemiddeld) 13 jaar tot -bij uitzondering- 27 jaar. Tot op heden is er geen effectieve therapie, maar er wordt mede door onze betrokkenheid intensief naar gezocht.

Omdat de ziekte zo zeldzaam is -wij kennen op dit moment slechts één kind in Nederland- zetten wij ons in voor de families in Europa. Op dit moment zijn er in Europa 19 kinderen gediagnostiseerd met de klassieke vorm ban progeria, HGPS. Vijf kinderen hebben verwante verouderingssyndromen. Hun problemen vertonen veel overeenkomst met die van kinderen met de klassieke vorm. Het aantal betrokken gezinnen is momenteel 24, daarnaast onderhouden wij contact met ouders van (25) kinderen die sinds 1997 zijn overleden. Na het overlijden van een kind worden de gezinsleden nog eenmaal uitgenodigd voor een reünie, maar wij houden ook daarna op velerlei manieren contact met ouders, broers en zussen.

HIER kunt u een brochure lezen en downloaden met meer informatie over de ziekte progeria. 


2. DOELSTELLINGEN
Onze missie is vierdelig: 
ADe organisatie van patiëntenbijeenkomsten
Ieder jaar proberen wij een vijfdaagse reünie te organiseren voor alle Europese kinderen met progeria. Gezien de ernst van de aandoening en de zeldzaamheid van de ziekte, is dit voor de betrokkenen een belangrijke gebeurtenis. Normaliter ontmoeten deze patiënten nooit andere kinderen met dezelfde ziekte (en hetzelfde voorkomen), zij ontwikkelen in de ontmoeting met elkaar veel zelfvertrouwen. Ook voor ouders is het onderling contact heel waardevol gebleken. De emotionele ondersteuning en hulp van andere ouders van kinderen met progeria kan moeilijk worden overschat.
Tijdens reünies kunnen ouders ook in alle rust met medisch specialisten en onderzoekers spreken, een bron van informatie die zij -gezien hun unieke situatie- hard nodig hebben.
B. Informatie geven
De Progeria Family Circle biedt ouders van kinderen met progeria voorlichting, ondersteuning en up-to-date informatie over het onderzoek naar de ziekte van hun kind.  Ook leerkrachten, studenten en hulpverleners kunnen bij ons terecht voor informatie. Wij brengen desgewenst huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen in contact met specialisten op het gebied van progeria.
C. Stimuleren van medisch onderzoek
Onze derde doelstelling richt zich op ondersteuning van wetenschappelijk medisch onderzoek. De Progeria Family Circle probeert progeria onder de aandacht te brengen en te houden, niet alleen om meer onderzoek te stimuleren, maar ook om artsen vertrouwder te maken met dit zeldzame syndroom, opdat diagnoses sneller en effectiever kunnen worden gesteld. Mede dankzij de contacten van onze stichting heeft het onderzoek naar progeria een hoge vlucht genomen, zijn er trials met medicatie ontwikkeld en opties voor nieuwe therapie in ontwikkeling.
D. Individuele ondersteuning
Progeria-families komen uit verschillende landen met een verscheidenheid aan sociale, politieke en religieuze achtergronden. Soms is het niet eenvoudig voor ouders om hun kind voldoende zorg te geven. De progeria Family Circle zoekt in zo’n geval naar directe oplossingen voor het individuele gezin om hen te ondersteunen bij hun zorgtaak. Door ons internationale netwerk kunnen wij gericht helpen.

3. WERKZAAMHEDEN EN BELEIDSPLAN
Ad A. Reünie 
De organisatie van de komende reünie wordt door het (internationale) supportteam en het (Nederlandse) dreamteam gerealiseerd. De te nemen stappen zijn vastgelegd in een draaiboek, updates en vorderingen worden gedeeld via Dropbox. De data voor de progeria reünie worden begin 2014 bekend gemaakt aan de ouders en direct betrokkenen.

Organisatie reünie intern
- sponsoracties, waaronder een benefietvoorstelling begin april 2014- theatergroep - opzet programma
- update protocol dreamteam 
Organisatie reünie extern
DRAAIBOEK: vanaf december 2013 - oriëntatie op mogelijke locatie(s), voorzieningen, bereikbaarheid, aanbod omgeving, aanvraag offertes bussen / taxi, pretpark, activiteiten, amusement, maaltijden buitenshuis.
Januari 2014 : financieel kostenoverzicht samenstellen / overleg over financiering met sponsoren en partners
Februari 2014 : fiat kostenplaatje - reservering (optie) hotel
Maart 2014 : uitnodigingen versturen + vertalingen
vanaf April 2014
- vluchten boeken
- plaatselijk ziekenhuis informeren - telefoonnummer specialist naar afdeling Spoedeisende Hulp
- organisatie doctorsday - update medische ontwikkelingen
- organisatie pressday (een ochtend of middag waarin -op afspraak- de pers welkom is, voor gezinnen die liever 'buiten beeld' blijven, organiseren wij een andere activiteit)

Ad B. Informatie bieden
Wij vormen het aanspreekpunt voor eenieder die meer over de ziekte progeria wil weten. 
  • Er is een nieuwe site in de maak: https://progeriafamilycircle.org Updates van informatie over wetenschappelijk onderzoek naar progeria worden nu vooral Engelstalig gepubliceerd op het blog http://progeriafamilycircle.blogspot.com. Een deel van dit blog is deels vertaald in het Spaans en Frans. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de nieuwe site ook te vertalen in bijvoorbeeld het Italiaans, Portugees, Duits, Pools etc. 
  • De Nederlandstalige site www.progeria.nu bleek minder geschikt voor mobiele apparatuur en wordt niet bijgehouden.
  • Meer directe en persoonlijker informatie wordt voor belangstellenden Engelstalig aangeboden op facebook:https://www.facebook.com/familycircleprogeria
  • Over de ontwikkeling van meer informatiemateriaal in de vorm van een nieuwe documentaire wordt nagedacht. HIER kunt u een video bekijken waarin drie leden van het dreamteam vertellen over hun bijdragen aan onze stichting.
Ad C. Stimuleren van medisch onderzoek
Het blijven volgen van de ontwikkelingen in research, het lezen van researchpublicaties en bezoeken van relevante congressen blijft aandachtspunt. De persoonlijke contacten met medisch specialisten en wetenschappelijk onderzoekers is zeer waardevol gebleken. Dit wordt door het secretariaat onderhouden via email en in bredere kring via Linked-In.

Mogelijkheden om onderzoek financieel te ondersteunen hebben wij niet. Het mag een geluk bij een ongeluk heten dat onderzoek naar progeria ook meer inzicht in veroudering brengt, en bovendien gerelateerd lijkt aan het voorkomen van kanker. De genetische fout die progeria veroorzaakt, lijkt de kinderen ondanks de snelle veroudering te beschermen tegen kanker. Doordat de resultaten van meer onderzoek hiernaar vele mensen kan helpen, weten onderzoekers in veel gevallen andere financiële bronnen aan te boren.

Ad D. Individuele ondersteuning
Aanvraag voor individuele ondersteuning wordt in het bestuur besproken, en indien goedgekeurd, via het secretariaat georganiseerd.

4. SAMENSTELLING BESTUUR

* Marjet Stamsnijder voorzitter en secretariaat  0031 (0) 6 24612592 
* Joop van de Wiel penningmeester  0031 (0) 413-256587 
* Raoul Hennekam medisch beleid, voorlichting 
* Leah Richardson bestuurslid (SE)
* Maedhbhina McCombe bestuurslid (UK) 
* Franky Palinckx bestuurslid (BE) 

Het bestuur bestaat uit onafhankelijke leden, zonder nauwe familiebanden of vergelijkbare relaties. De bestuursleden hebben direct noch indirect zakelijke binding met de werkzaamheden van onze stichting.
Het bestuur wordt ondersteund door een nationaal en een internationaal team van vrijwilligers, die tolken (er wordt in 12 talen vertaald), sponsoracties opzetten en praktische assistentie bieden. Daarnaast verleent een professioneel fotograaf, Benno Neeleman, zijn diensten geheel belangeloos. Op diverse manieren wordt de stichting ook door verschillende anderen ondersteund.


Taken en samenstelling van het dreamteam (NL):
Het dreamteam is de spil van activiteiten voor, tijdens en na een reünie. Zij verzorgen gedurende de reünie afwisselend entertainment, bewaken het welbevinden van de kinderen, bieden waar nodig fysieke en emotionele ondersteuning. Hun belangrijkste verantwoordelijkheid ligt bij de zorg voor de patiëntjes en hun broertjes en zusjes. Daarnaast organiseren zij een dagdeel met een speciale activiteit voor de vaders, en een voor de moeders. Op de slotavond verzorgen zij een mooie theatervoorstelling met de kinderen, als verrassing voor de ouders en eventuele externe genodigden. De logistieke en inhoudelijke voorbereiding hiervan behoort tot hun takenpakket.

* Yuna Backx (theater, kinderopvang, entertainment)
* Roos Neeleman (theater, kinderopvang, entertainment)
* Janneke Stalman (theater, kinderopvang, entertainment)
* Peter Hildering (technische ondersteuning, theater, kinderopvang, fotografie)
* Marianne de Pagter (leiding kindertheater)
* Lucas Stalman (theater, kinderopvang, promotie en werving)
Samenstelling van de supportgroep (internationaal): 

* Esma Pirlioglu-Özkan (DE) contactpersoon Progeria Family Circle Duitsland
* Netteke Wielemans (BE)  contactpersoon Progeria Family Circle België 
* Daisy Dassen (BE) (theater, kinderopvang, entertainment) 
*    Racha Fayek (FR) contactpersoon Progeria Family Circle Frankrijk 
* Amerigo Basso (IT) contactpersoon Progeria Family Circle Italië
*   Jana Dolenc (SI) contactpersoon Progeria Family Circle Slovenië
*   Esther Martinez (ES) contactpersoon Progeria Family Circle Spanje

5. BELONINGSBELEID
Onze stichting werkt zonder enig winstoogmerk. Alle medewerkers dragen op vrijwillige basis bij aan onze doelstellingen. Niemand ontvangt salaris. In uitzonderingsgevallen kan een vergoeding voor bijvoorbeeld professioneel vertaalwerk toegekend worden. Veel bijkomende kosten worden door onze vrijwilligers zelf gedragen, indien nodig worden bijvoorbeeld reiskosten wel vergoed. Bij een reünie is het verblijf van aanwezige tolken, artsen en het dreamteam voor rekening van de stichting. Het dreamteam wordt mede ingezet om de ouders tijd en gelegenheid te geven zich op contact met elkaar te richten.

6. TERUGBLIK OP ACTIVITEITEN
APATIËNTENBIJEENKOMSTEN
In 1998 organiseerden wij een eerste Europese progeriareünie in Nederland, in de jaren daarna vonden nog 11 bijeenkomsten plaats, die gezien het internationale karakter en de doelstelling om de ziekte in Europa bekender te maken, ook georganiseerd werden in Duitsland, België, Italië en Engeland. Wij zijn ondersteund door sponsoren, in 2007 door Villa Pardoes, en door betrokkenen in andere Europese landen.

B. INFORMATIE BIEDEN
In het jaar van oprichting wisten maar weinig mensen (waaronder medici) van het bestaan van de verouderingsziekte progeria. Inmiddels is daar veel in veranderd: de ziekte is veel bekender geworden, wat de diagnose en behandeling, maar vooral ook de acceptatie van deze kinderen met hun afwijkend uiterlijk in hun eigen buurt en school sterk heeft bevorderd. 
Naast schriftelijke informatie en beeldmateriaal op het web, ontwikkelden wij enkele documentaires. 

C. STIMULEREN VAN MEDISCH ONDERZOEK
Nadat wij in 2004 in samenwerking met Europese artsen een eerste progeria-symposium organiseerden hebben laboratoria DNA en onderzoeksresultaten uitgewisseld. Weefselcellen van progeria-patiëntjes kwamen beter beschikbaar voor onderzoek. In 2003 is daarmee de genetische oorzaak van deze verouderingsziekte gevonden en is er een diagnostische test ontwikkeld. Inmiddels is de techniek met stamcellen zover ontwikkeld, dat uit dit zeldzame lichaamsmateriaal voldoende weefsels gekweekt kunnen worden om in vitro onderzoek te doen. Het ontwikkelen van muizen met dezelfde genstructuur als deze kinderen heeft inmiddels ook tot veel meer inzicht geleid. Om ook betrouwbaar in vivoonderzoek te doen naar syndromen met een a-specifiek progeriasyndroom, kost nog wel meer tijd.

Gebaseerd op informatie van ouders over de ontwikkeling van hun kind is door prof. Dr. R.C.M. Hennekam een nieuw wetenschappelijk review geschreven voor artsen die een progeria-patiëntje behandelen. Het onderzoek heeft een hoge vlucht genomen, voor kinderen met progeria zijn er trials met medicatie beschikbaar gekomen. Onze stichting biedt daarbij praktische en logistieke ondersteuning. Wij vertegenwoordigen progeriapatiëntjes op Europees en op mondiaal niveau, bezoeken medische congressen en houden onszelf op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij ondersteunen pluridisciplinair onderzoek, gericht op een beter leven voor patiënten. 

In 2012 vond er parallel aan de progeria-reünie ook een wetenschappelijk congres plaats. Geïnteresseerde ouders konden lezingen van onderzoekers over de hele wereld volgen over de nieuwste ontwikkelingen. HIER vind u het programma van lezingen.


D. INDIVIDUELE ONDERSTEUNING
Gezien de privacy van betrokkenen treden wij hierover niet in detail.


7. FINANCIËLE INFORMATIE
De basis van de Progeria Family Circle is gevestigd in Nederland, en heeft naast de Nederlandse rekening ook een rekeningnummer in Duitsland. Beide rekeningen worden beheerd door de penningmeester. Een financieel jaarverslag wordt opgesteld door de penningmeester. Voor meer informatie is hij bereikbaar via asbu@asbu.nl. Het financieel jaarrapport 2020 volgt hier zo spoedig mogelijk.

In andere Europese landen zijn financieel onafhankelijke stichtingen opgezet, die bijdragen aan de doelstellingen zoals hierboven omschreven. Onafhankelijke stichtingen zijn de A.I.Pro.Sa.B (Associazione Italiana Progeria Sammy Basso), de Asociación Progeria ALEXANDRA PERAUT en door een Belgische stichting wordt geld ingezameld voor de progeriagezinnen in België. In Nederland is er daarnaast de persoonlijke stichting Bjorn en Progeria.